Om mig

Jag har arbetat med samtalsbehandling på olika sätt under många år och mött människor i olika åldrar och med olika typer av problem. Det har bland annat varit inom kommunens socialtjänst med främst behandlingsarbete med vuxna och ungdomar, och inom Region Östergötland, BUP, där jag främst arbetat med vuxna, med stöd för hälsa och med ohälsa. Det har handlat om livsomställning, kriser i livet, anknytning, samspel med barnen och andra vuxna samt parsamtal där vi arbetat med låsningar i relationen och kommunikationen.

Utbildning
 • legitimerad psykoterapeut
 • auktoriserad socionom
 • certifierad IPT terapeut på B och C- nivå
 • filosofie magisterexamen i socialt arbete
 • Här kan du läsa mer om mitt arbetssätt

  Exempel på andra utbildningar:

  ICDP (vägledande samspel, föräldrastöd), Strategi (stödprogram för föräldrar till barn med ADHD), COS-P (circle of security parenting, trygghetscirkeln, anknytnings- baserat föräldraprogram för att se sina egna hinder och möjligheter som förälder och i andra relationer).
  Lena Hallgren Berger
  leg psykoterapeut Lena Hallgren Berger