Psykoterapi och samtalsmottagning i Linköping

 

Välkommen till legitimerad psykoterapeut Lena Hallgren Berger. Jag erbjuder psykoterapi och samtal för enskilda och par som behöver hjälp på livets väg. 

 

Psykoterapi

Vi människor har olika erfarenheter av att samtala kring våra tankar och känslor. En del av oss har goda erfarenheter och stor vana av det och har lätt att samtala. Andra har svårare för det och behöver mer tid och stöd för att våga och att lära sig. Psykoterapi och samtalsbehandling kan handla om att behandla psykisk ohälsa som tex depression och ångest, och om att hantera livskriser och svårigheter i olika skeden i livet. 

Genom att samtala kring våra funderingar, om våra känslor och om det som är svårt kan vi förstå oss själva bättre och reda ut vad vi behöver för att hantera livets olika utmaningar. Ibland behöver vi dela våra svårigheter och funderingar med andra människor än de vi delar vardagen med. Vi kan behöva professionellt stöd för att komma vidare och må bra.

Samtalsbehandling och psykoterapi har goda effekter i livets svårigheter och vid olika former av psykisk ohälsa. 

Läs mer här om mitt arbetssätt som legitimerad psykoterapeut.

 

Samtalsmottagning

Lena Hallgren Berger samtalsmottagning och psykoterapi finns i centrala Linköping och erbjuder individuella samtal och par-samtal för vuxna personer över 18 år vid livets olika svårigheter som exempelvis kan handla om:

Olika symptom som behandlas